Valon kurvit 2018

Body lines

What is the minimum lighting for creating a portrait? It is always as equally important what is illustrated and what is left hidden. The darkness can also be seen as an opportunity to show things in a new light. As the amount of light decreases, its meaningfulness increases, and it sets its own unique world of forms and shapes.

Valon kurvit

Kuinka minimalistisella valaisulla henkilökuvan voi luoda? Kuvissa näytettävän lisäksi on aina yhtä tärkeää mitä jätetään näyttämättä. Pimeyden voi myös nähdä mahdollisuutena näyttää asioita uudessa valossa. Valon määrän ollessa minimissä sen merkitys kasvaa ja luo oman ainutlaatuisen muotojen maailmansa.